Home » Anunturi » INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de executie lucrari: Construire SCUAR in localitatea Plugari, comuna Plugari

INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru atribuire prin achiziţie directă a contractului de executie lucrari: Construire SCUAR in localitatea Plugari, comuna Plugari

INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru atribuire prin achiziţie directă a  contractului  de executie lucrari:

Construire SCUAR in localitatea Plugari, comuna Plugari, judetul Iasi

  1. Cod CPV:45000000-7-Lucrari de constructii

III. Valoarea estimata356.190,22 lei fara TVA

  1. Documentatie de atribuire:

– INVITATIE PARTICIPARE  NR. 5183/23.12.2020

 Caiet de sarcini si F 3 cu cantitatile de lucrari
– 
Formulare
– Model Contract de lucrari

  1. Termen limita de depunere oferte:28.12.2020 ora 13:00la sediul Primariei comunei Plugari  – In atentia Compartimentului Achizitii publice a Autoritatii contractante.

Oferta va fi semnata in fizic.

—————————————————————————————————-

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *