Asistenta Sociala

 
 

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform O.U.G. nr. 133/2020

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.133/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.). Beneficiari conform OUG nr. 133/2020 sunt: Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar; Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar; Copiii […]

 
Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde conform O.U.G. nr. 115/2020, completată prin O.U.G. 174/2020

Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde conform O.U.G. nr. 115/2020, completată prin O.U.G. 174/2020

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.115/2020, modificată prin O.U.G. nr.174/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde (S.N.S.P.V.P.A). Beneficiari conform OUG nr. 115/2020 sunt: 1. Persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, […]

 

INFORMARE – AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

INFORMARE – AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI Persoanele care au acest drept pot depune la Primărie dosarul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011.Informații de interes public privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței: DESPRE AJUTOR Ajutorul este dat pentru un […]

 

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr. 321-2000

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr. 321-2000 a) reţeta de la medicul de familie. b) copie după certificatul de naştere al copilului (doar in prima lună). Notã: Laptele praf se eliberează la sediul Primăriei (începând cu […]

 

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal: a) acte de stare civilă pentru asistent personal: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original); b) actul de examinare medicală emis de o institiţie sanitară competentă care să certifice starea de sănătate a asistentului personal şi aptitudinea sa de a presta activităţile […]

 

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copii

Indemnizaţia/Stimulent creştere copii IMPORTANT Modificări importante privind indemnizaţia de creştere a copilului, au fost reglementate prin:        Legea 89/2019  – o puteti citi aici : Legea 89/2019        O.U.G. 55/2017 – o puteti citi aici : O.U.G. 55/2017 Incepând cu 1 iulie 2016 au intrat în vigoare noile modificări privind indemnizaţia de creştere a copilului, reglementate prin: Legea 66/2016 – […]

 

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

Cadru legislativ în vigoare 1.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 2.H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 3.Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1474/2011; 4.OUG nr. 124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de […]

 

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială conform legislației în vigoare, vor fi preluate și procesate: – la sediul primariei –  prin intermediul Poștei electronice după  cum  urmează: 1. Pentru depunere acte  legate de alocaţia de stat, indemnizaţie creştere  copilul, stimulent de inserţie 2. Pentru depunere acte legate de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap sau asistenţi personali 3. Pentru depunere […]

 

Acte necesare în vederea acordării stimulentului educaţional

Acte necesare în vederea acordării stimulentului educaţional Acte necesare în vederea acordarii stimulentului de inserţie acordat – Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, OUG 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; H.G.15/2016 privind Normele […]

 

Alocaţia de stat pentru copii

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de: a) 369 lei (începând cu 1 august 2020), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 185 lei (începând cu 1 august 2020), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, […]

 
 
Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare