Home » Informatii publice » Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

Documente 2024

Executia Bugetara UAT Plugari 31.03.2024 (descarca aici)

Documente 2023

Executia Bugetara UAT Plugari 31.12.2023 (descarca aici)
Executia Bugetara UAT Plugari 30.09.2023 (descarca aici)

Executia Bugetara UAT Plugari 31.03.2023 (descarca aici)

Documente 2022

Executia Bugetara UAT Plugari 31.03.2022 (descarca aici)

DOCUMENTE ANUL 2021

Lista Functiilor Personalului Platit din Fonduri Publice la data de 31.09.2021

Executia Bugetara UAT Plugari 31.03.2021 (descarca aici)

Buget Initial Local de Venituri si Cheltuieli pe Anul 2021 si Estimari pe 2022-2024 (descarca aici)

Lista Functiilor Personalului Platit din Fonduri Publice la data de 31.03.2021

Indicatorii cu privire la executia bugetului local calculati la 31.03.2021

Proiect initial al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Plugari pe anul 2021

DOCUMENTE ANUL 2020

Indicatorii cu privire la executia bugetului local calculati la 31.12.2020

Raport de evaluare a implementarii Legii Nr.52/2003 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii Nr.544/2001 in anul 2020

Lista Functiilor Personalului Platit din Fonduri Publice la data de 31.03.2020

DOCUMENTE ANUL 2019

Anexa A NR. 2892/24.06.2019 (descarca aici)
Anexa B NR. 2893/24.06.2019 (descarca aici)
Anexa C NR. 2894/24.06.2019 (descarca aici)

Anexa la Dispozitia nr. 74 din 24.06.2019 (descarca aici)

Anexa la Dispozitia nr. 75 din 24.06.2019 (descarca aici)

Dispozitia nr. 73 din 24.06.2019 (descarca aici)
Dispozitia nr. 74 din 24.06.2019 (descarca aici)

Proiect – Bugetul local initial la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate 2019 (descarca aici)

Raport de Evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018 (descarca aici)

Raport de Evaluare a Implementarii Legii Nr. 52/2003 in anul 2018 (descarca aici)

Indicatorii cu privire la executia bugetului local, calculati la data de 31.12.2018, Conform Anexei nr. 2 la Ordinul comun nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Raport de Evaluare a implementarii Legii Nr.544/2001 in anul 2017 (descarca aici)

Dispozitiile adoptate de primarul Paul Mursa in luna ianuarie 2018 (descarca aici)

Executia Bugetara pentru Trimestrul IV (descarca aici)

Executie Bugetara la 31.12.2017 (Descarca aici)

Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 (descarca aici)

Lista functiilor personalului platit din fonduri publice cf Legii cadru Nr.153/2017 din cadrul primariei comunei Plugari, jud. Iasi


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *